Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Sąd Apelacyjny zważył również, że specyfika dobra, którym jest prawo jednostki do ochrony jej wizerunku przed nieuprawnionym jego rozpowszechnianiem, powoduje, że każde jego naruszenie, bez zgody uprawnionego musi być postrzegane jako krzywdzące. Pozbawia bowiem uprawnionego możliwości decydowania czy i w jaki sposób jego wizerunek może być udostępniony szerszej grupie osób.   Wyrok Sądu Apelacyjnego wWięcej oOdszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody[…]

CLOSE
CLOSE