Wzajemne naruszenie dóbr osobistych

Wzajemne naruszenie dóbr osobistych

Jeżeli powód narusza dobra osobiste innych osób jakimi są prawo do prywatności, zachowania własnego wizerunku, niezakłócone korzystanie ze swej swobody i własności prywatnej, to nie może skutecznie domagać się ochrony swego dobra osobistego skoro w istocie sam jest sprawcą tego naruszenia przez doprowadzenie (zmuszanie) innych osób (pozwanego) do takich zachowań. Zgłaszając żądanie ochrony dóbr osobistychWięcej oWzajemne naruszenie dóbr osobistych[…]

CLOSE
CLOSE