Zmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych

Zmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych

Artykuł 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.   Prawo do spokojnego wypoczynku (urlopu) nie jest dobrem osobistym mieszczącym się w katalogu dóbrWięcej oZmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych[…]

CLOSE
CLOSE