Zabezpieczenie renty na czas trwania procesu

Zabezpieczenie renty na czas trwania procesu

Postępowanie sądowe w sprawie odszkodowawczej trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Nie każdy może tak długo czekać na rozstrzygnięcie sprawy. Zdarza się, iż osoba poszkodowana po wypadku wymaga niezwłocznie środków finansowych na leczenie lub inne potrzeby związane z wypadkiem. W takich okolicznościach pomocna jest instytucja zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu. Zabezpieczenie może dotyczyć świadczeniaWięcej oZabezpieczenie renty na czas trwania procesu[…]

Pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?

Pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?

Osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym może zastanawiać się czy pozwać sprawcę wypadku, czy jego ubezpieczyciela w zakresie polisy OC. Od strony formalnej nie ma przeciwwskazań co do żadnej z opcji. Jeżeli sprawca jest winny, to na podstawie zasad ogólnych odpowiada za naprawienie szkody. Jednakże z punktu widzenia ekonomii sprawy wygodniej i pewniej jest pozwać ubezpieczyciela.Więcej oPozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?[…]

Do którego sądu złożyć pozew?

Do którego sądu złożyć pozew?

Właściwość sądu to pierwsza kwestia nad którą należy się zastanowić podczas składania pozwu do sądu. Instytucja ta została dokładnie uregulowana w przepisach, w szczególności w Kodeksie postępowania cywilnego. Zacząć należy od właściwości miejscowej. Zgodnie z zasadą ogólną powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, a w przypadku osóbWięcej oDo którego sądu złożyć pozew?[…]

Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Statystycznie postępowanie sądowe w sprawie cywilnej trwa 8 miesięcy. To jednak tylko statystyka. Niestety w sprawach odszkodowawczych postępowanie potrafi trwać dużo dłużej. Wynika to głównie z rozbudowanego postępowania dowodowego. Pamiętać należy, że na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne, takich jak zakres szkody, rozmiar krzywdy, podstawy do zasądzenia renty. Konieczne jestWięcej oJak długo trwa postępowanie sądowe?[…]

Czy warto wchodzić w spór z dużym ubezpieczycielem PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW?

Czy warto wchodzić w spór z dużym ubezpieczycielem PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW?

W poprzednim wpisie przedstawione zostały świadczenia, o które może ubiegać się osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym. Absolutnie nigdy nie jest tak, że podmiot odpowiedzialny za szkodę sam zaproponuje ich wypłatę. Najczęściej efektem postępowania likwidacyjnego jest albo pominięcie niektórych instytucji np. renty, albo wypłata tylko części należnej kwoty. Z naszej wieloletniej praktyki, setek spraw przeciwko ubezpieczycielom,Więcej oCzy warto wchodzić w spór z dużym ubezpieczycielem PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW?[…]

CLOSE
CLOSE