Czy przymuszanie do praktyk religijnych stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Czy przymuszanie do praktyk religijnych stanowi naruszenie dóbr osobistych?

W dzisiejszych czasach temat tolerancji religijnej jest zdecydowanie kontrowersyjny. Jak w tej materii przedstawia się kwestia dóbr osobistych?   Swoboda sumienia to wolne, wynikające z własnego przekonania wyrażanie określonego światopoglądu, w tym także wybór i praktykowanie określonej religii, wybór systemu wartości, według którego dokonuje się oceny swoich zachowań, czynów, myśli i uczuć. Chroniąc swobodę sumienia,Więcej oCzy przymuszanie do praktyk religijnych stanowi naruszenie dóbr osobistych?[…]

CLOSE
CLOSE