Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W pierwszej kolejności należy ustalić, czym jest wypadek przy pracy w świetle obowiązujących przepisów. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:   podczas lub w związku zWięcej oOdszkodowanie za wypadek przy pracy[…]

CLOSE
CLOSE