Czy zapłacę podatek od odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Czy zapłacę podatek od odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Kwestię tą reguluje głównie Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle art. 21 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynika z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, renty przyznane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, kwotyWięcej oCzy zapłacę podatek od odszkodowania lub zadośćuczynienia?[…]

CLOSE
CLOSE