Czy można naruszać dobra osobiste osoby prawnej?

Czy można naruszać dobra osobiste osoby prawnej?

Wydawać by się mogło, iż dobra osobiste to pojecie związane wyłącznie z człowiekiem, osobą fizyczną. Tak jednak nie jest. Jak najbardziej osoba prawna, czyli spółka, fundacja może doznać naruszenia dóbr osobistych.   Dobrem osoby prawnej jest m.in. jej dobre imię, rozumiane jako marka, ugruntowana pozycja. Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej może polegać np. na rozpowszechnianiuWięcej oCzy można naruszać dobra osobiste osoby prawnej?[…]

CLOSE
CLOSE