Zwrot kosztów po wypadku

Zwrot kosztów po wypadku

Bardzo często ubezpieczyciel odmawia zwrotu wydatków poniesionych przez osobę poszkodowaną lub jej najbliższych, argumentując że nie jest odpowiedzialny za wydatki nie pozostające w związku ze zdarzeniem. W orzecznictwie sądów możemy doszukać się wyjaśnienia, jakie wydatki jednak podlegają zwrotowi.   Odszkodowanie przewidziane w art. 444 § 1 k.c. obejmuje wszelkie wydatki (koszty) pozostające w związku zWięcej oZwrot kosztów po wypadku[…]

CLOSE
CLOSE