Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW

Ubezpieczyciel zgodnie z ustawą ma co od zasady 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na wydanie decyzji, w ramach której wypłaca świadczenie lub odmawia jego wypłaty. W przypadku, kiedy stanowisko ubezpieczyciela jest dla nas niekorzystne możemy złożyć tak zwane odwołanie. Jaki jest termin do złożenia odwołania? Wbrew częstym informacjom od zakładu ubezpieczeń nie jest toWięcej oOdwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW[…]

CLOSE
CLOSE