Ocena krzywdy przy orzekaniu zadośćuczynienia

Ocena krzywdy przy orzekaniu zadośćuczynienia

Przepis art. 446 § 4 k.c. ani przepis art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. nie wiąże wystąpienia krzywdy ze szkodą ujętą w kategoriach medycznych. Także mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, pozostaje poza możliwościami dowodowymi Sądu i ubezpieczyciela. Aktualny stan wiedzy nie pozwala naWięcej oOcena krzywdy przy orzekaniu zadośćuczynienia[…]

CLOSE
CLOSE