Zadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów

Zasadniczo dobra osobiste to zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska /art. 23 kc/. Jak już wiele razy było powtarzane we wpisach, powyższy katalog ustawowy nie jest katalogiem zamkniętym. W mieście W. właścicielka mieszkania pozwała sąsiada o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbrWięcej oZadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów[…]

CLOSE
CLOSE