Dobra osobiste a obowiązki dziennikarzy

Dobra osobiste a obowiązki dziennikarzy

Kiedy okoliczności wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo nieprecyzyjności spostrzeżeń osób, które stanowią źródło informacji dziennikarzy, konieczne jest zastosowanie szczególnie drobiazgowych rygorów sprawdzenia prawdziwości stawianych zarzutów, mogących naruszyć dobra osobiste osób opisywanych w publikacji. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2007 r. I CSK 28/2007   Pozwanemu jako dziennikarzowi nie można odmówić prawaWięcej oDobra osobiste a obowiązki dziennikarzy[…]

CLOSE
CLOSE