Czy wycięcie drzew przez sąsiada na naszej posesji stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Czy wycięcie drzew przez sąsiada na naszej posesji stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Jak już zostało przedstawione w wielu wpisach, ustawowy katalog przykładów dóbr osobistych jest katalogiem otwartym. Jednakże nie każde naruszenie subiektywnych wartości, stanowi naruszenie dóbr osobistych.   Niewyczerpujący katalog dóbr osobistych z art. 23 k.c. wymieniony przez Sąd Okręgowy nie zawiera żadnego, które mogłoby potencjalnie zostać powiązane z wycięciem drzewa na nieruchomości. Wszystkie te dobra osobiste,Więcej oCzy wycięcie drzew przez sąsiada na naszej posesji stanowi naruszenie dóbr osobistych?[…]

CLOSE
CLOSE