Cześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych

Cześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych to najczęściej naruszenie czci i dobrego imienia. Druga strona medalu to wolność wypowiedzi i wolność do wyrażania swoich poglądów. Gdzie są jednak granice tej wolności?   Art. 54 ust. 1 Konstytucji gwarantuje wolność wypowiedzi, co obejmuje wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz ich rozpowszechniania. Z art. 61 ust. 1 KonstytucjiWięcej oCześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych[…]

Czy naruszenie dobra osobistego związane jest z faktyczną utratą dobrego imienia?

Czy naruszenie dobra osobistego związane jest z faktyczną utratą dobrego imienia?

Odwołanie się do obiektywnych kryteriów nie oznacza, że decydujące znaczenie ma reakcja, jaką dane zachowanie wywołuje w społeczeństwie, art. 24 k.c. nie uzależnia bowiem ochrony prawnej od tego, czy oceniane zachowanie doszło do wiadomości szerszego kręgu osób. Nie chodzi tu bowiem o reakcję społeczeństwa, lecz o opinię występującą w społeczeństwie. Nie może budzić najmniejszych wątpliwości,Więcej oCzy naruszenie dobra osobistego związane jest z faktyczną utratą dobrego imienia?[…]

CLOSE
CLOSE