Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Jednym z podstawowych obowiązków sądu jest wykrycie prawdy. Rozstrzygnięcie sprawy powinno bowiem być oparte na ustaleniach faktycznych odzwierciedlających rzeczywistość. W istocie jednak zadanie to nie jest takie proste. Zasadniczo wykrycie prawdy przez sąd ogranicza się w do przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez strony. Z tego właśnie względu aktywność procesowa stron postępowania jest bardzo ważna. Składanie wnioskówWięcej oPrawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna[…]

Zabezpieczenie renty na czas trwania procesu

Zabezpieczenie renty na czas trwania procesu

Postępowanie sądowe w sprawie odszkodowawczej trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Nie każdy może tak długo czekać na rozstrzygnięcie sprawy. Zdarza się, iż osoba poszkodowana po wypadku wymaga niezwłocznie środków finansowych na leczenie lub inne potrzeby związane z wypadkiem. W takich okolicznościach pomocna jest instytucja zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu. Zabezpieczenie może dotyczyć świadczeniaWięcej oZabezpieczenie renty na czas trwania procesu[…]

Renta po wypadku komunikacyjnym

Renta po wypadku komunikacyjnym

Renta jest jezdnym ze świadczeń, które może przysługiwać poszkodowanemu na skutek wypadku komunikacyjnego. Poniższe orzecznictwo wyjaśnia, kiedy świadczenie to przysługuje.   Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu w razie: całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej; zwiększenia się jego potrzeb; zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość. Wymienione następstwa powinny mieć charakter trwały,Więcej oRenta po wypadku komunikacyjnym[…]

CLOSE
CLOSE