Zabezpieczenie renty na czas trwania procesu

Postępowanie sądowe w sprawie odszkodowawczej trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Nie każdy może tak długo czekać na rozstrzygnięcie sprawy. Zdarza się, iż osoba poszkodowana po wypadku wymaga niezwłocznie środków finansowych na leczenie lub inne potrzeby związane z wypadkiem. W takich okolicznościach pomocna jest instytucja zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu. Zabezpieczenie może dotyczyć świadczenia renty.

 

W myśl art. 730 § 1 k.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Według zasad ogólnych podstawą udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W przypadku zabezpieczenia renty sytuacja jest prostsza, albowiem ustawodawca wymaga jedynie uprawdopodobnienia istnienia roszczenia. Spełnienie przesłanki uprawdopodobnienia nastąpi, jeśli poszkodowany we wniosku o udzielenie zabezpieczenia przytoczy okoliczności oraz wskaże dowody, za pomocą których będzie chciał wykazać istnienie roszczenia. W przypadku zabezpieczenia renty konieczna jest dokumentacja medyczna stwierdzająca uszczerbek na zdrowiu oraz faktury potwierdzające zwiększone wydatki na leczenie i inne potrzeby związane ze zdarzeniem. Na podstawie tych dowodów sąd powinien zasądzić rentę na czas trwania procesu, czyli jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *