Sprawca nie miał OC – brak OC a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Właściciele pojazdów mechanicznych mają ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tak zwanego OC. Może się jednak zdarzyć, iż sprawca wypadku komunikacyjnego nie dopełnił tego obowiązku. Tak jak wskazaliśmy we wcześniejszym poście, teoretycznie świadczenia można domagać się bezpośrednio od sprawcy zdarzenia. Pytanie, czy to jedyna droga do naprawienia szkody? W takich przypadkach pomocna jest instytucja Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podstawowym zadaniem Funduszu jest bowiem zapewnienie świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby nieubezpieczone. Nadmienić należy, że Fundusz gwarantuje również świadczenia ofiarom wypadków, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i jest nieznany. Dotyczy to jednak wyłącznie szkody na osobie.

 

Podsumowując, jeżeli kierowca winny wypadku komunikacyjnego nie wykupił ubezpieczenia OC, możemy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od UFG – Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Jaka jest procedura likwidacji szkody w takim przypadku? Poszkodowany zgłasza szkodę dowolnemu ubezpieczycielowi posiadającemu w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne, czyli np. PZU, WARTA, HESTIA. Zakład ubezpieczeń przeprowadza formalności dotyczące likwidacji szkody, a następnie przekazuje akta do UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ciągu 30 dni podejmuje decyzję o wypłacie świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *